×

30 พฤษภาคม 2484 – พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2021
  • LOADING...
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวาย เช้าวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 หลังจากนั้น 4 วัน สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น ณ ฌาปนสถานโกลเดอร์สกรีน (Golders Green) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน ท่ามกลางพิธีที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

 

ขณะที่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปีเป็น ‘วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว’ อันเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising