×

29 กุมภาพันธ์ – วันอธิกวาร

โดย THE STANDARD TEAM
29.02.2020
  • LOADING...

4 ปีมีแค่ 1 ครั้ง ใช่แล้ว วันนี้คือวันอธิกวาร ที่ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ไม่ปรากฏในปฏิทินของทุกปี

 

วันอธิกวาร หรือวัน Leap Day จะมีก็ต่อเมื่อตรงกับปี ค.ศ. ที่หารด้วย 4 ลงตัว ซึ่งปีที่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์จะเรียกว่าปีอธิกสุรทิน ซึ่งเกิดจากการที่ปฏิทินสมัยใหม่มีจำนวนวัน 365 วัน แต่จริงๆ แล้วการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จะต้องใช้เวลาประมาณ 365 วัน 6 ชั่วโมง ดังนั้นทุก 4 ปีจึงมีการสะสมเวลาส่วนเกินนี้มา และกลายเป็นวันอธิกวารเพื่อให้การนับวันสอดคล้องกับตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories