×

28 ก.ย. – วันพระราชทานธงชาติไทย

โดย
28.09.2019
  • LOADING...

วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 

 

วันพระราชทานธงชาติไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2559 นำโดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising