×

28 กันยายน 2549 – เริ่มเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2022
  • LOADING...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-บางปะกง ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกแบบโดย เฮลมุต ยาห์น มีหอควบคุมที่สูงติดอันดับโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของโลก (563,000 ตารางเมตร) เดิมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกำหนดการเปิดในตอนปลายปี 2548 แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากข้อบกพร่องในการก่อสร้าง และข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising