×

27 มีนาคม 2457 – ครบ 110 ปี ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดดำเนินการวันแรก

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2024
  • LOADING...
ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือสนามบินดอนเมือง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2457 โดยเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลที่สำคัญมากของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

 

ภายหลังการเปิดใช้งานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ปิดลง และเปลี่ยนเป็นสถานที่สำหรับซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ

 

กระทั่งวันที่ 25 มีนาคม 2550 ท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ (Scheduled Flight) ในประเทศอีกครั้ง หลังพบปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องการสานต่อนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ท่าอากาศยานดอนเมืองกลายเป็นท่าอากาศยานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียที่ยังคงดำเนินการอยู่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising