×

26 ตุลาคม – วันแห่งการตระหนักรู้เรื่องอินเตอร์เซ็กซ์ (Intersex Awareness Day)

โดย THE STANDARD TEAM
26.10.2020
  • LOADING...
วันแห่งการตระหนักรู้เรื่องอินเตอร์เซ็กซ์ (Intersex Awareness Day)

Intersex Awareness Day หรือวันแห่งการตระหนักรู้เรื่องอินเตอร์เซ็กซ์ เป็นวันที่ถือกำเนิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในสิทธิของบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม หรือคนที่เกิดมามีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุเพศที่ชัดเจนได้ โดยอาจมีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศ มีปริมาณฮอร์โมนหรือโครโมโซมเพศที่ผิดปกติ หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ค่อยๆ ปรากฏเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะทางกายกายภาพ ไม่ได้หมายถึงเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศ ซึ่งชาวอินเตอร์เซ็กซ์ก็สามารถมีความหลากหลายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

 

Intersex Awareness Day ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 1996 โดยกลุ่ม Intersex Society of North America 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising