×

26 สิงหาคม 2564 – วันแห่งความเท่าเทียมของผู้หญิง (Women’s Equality Day)

โดย THE STANDARD TEAM
26.08.2021
  • LOADING...
Women Equality Day

วันแห่งความเท่าเทียมของผู้หญิงตรงกับวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 1920

 

รายงานประจำปี (2019-2020) Progress of the World’s Women ของ UN Women เปิดเผยว่า ผู้หญิง 3 ล้านคนทั่วโลก ยังคงดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่การถูกคู่สมรสข่มขืนเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย และราว 1 ใน 5 ของประเทศทั่วโลกยังมีกฎหมายมรดกที่แตกต่างกันระหว่างชาย-หญิง และผู้หญิงใน 19 ประเทศทั่วโลกยังถูกบังคับให้ต้องเชื่อฟังผู้เป็นสามีอยู่ และยังพบว่า 1 ใน 3 ของสตรีที่แต่งงานในประเทศกำลังพัฒนาแทบจะไม่มีประกันสุขภาพเป็นของตัวเอง

 

อย่างไรก็ตาม ในรายงานฉบับนี้พบความก้าวหน้าเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในหลายด้าน เช่น อายุเฉลี่ยของการแต่งงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงการที่สตรีต้องการเพิ่มพูนการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและหารายได้เลี้ยงชีพตนเองมากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising