×

26 เมษายน – วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day)

โดย THE STANDARD TEAM
26.04.2021
  • LOADING...
26 เมษายน - วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day)

วันที่ 26 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day) หรือ World IP Day โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 โดยอนุสัญญา WIPO ปี 1967 สำนักงานใหญ่ WIPO ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising