×

24 กันยายน 2564 – วันมหิดล

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2021
  • LOADING...
Mahidol Day

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า ‘วันมหิดล’ เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising