×

23 ตุลาคม – วันปิยมหาราช

โดย THE STANDARD TEAM
23.10.2021
  • LOADING...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2453 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 

เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า ‘สมเด็จพระปิยมหาราช’ ซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน 

 

และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising