×

23 กุมภาพันธ์ 2457 – สนามบินดอนเมืองสร้างเสร็จสมบูรณ์

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2024
  • LOADING...

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชื่อเดิมคือท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือสนามบินดอนเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2457

 

จุดเริ่มต้นของสนามบินดอนเมืองเกิดขึ้นหลังการยกเลิกใช้สนามบินสระปทุม ส่วนหนึ่งของสนามม้าราชกรีฑาสโมสร ซึ่งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของสยามประเทศ เนื่องจากสาเหตุคือ มีพื้นที่คับแคบ มีเนื้อที่จำกัด และมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสม ทางราชการจึงได้มองหาสถานที่ใหม่ที่มีบริเวณกว้างขวาง เป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วม ไม่ห่างไกลจากพระนคร และเป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นสนามบินขนาดใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต โดยมี พล.อ.ท. พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) หัวหน้านายทหารนักบินชุดแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นบุคคลสำคัญในการแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นสนามบินถาวร

 

จากการบินสำรวจทางอากาศ พล.อ.ท. พระยาเฉลิมอากาศ ได้พบเห็นผืนนาซึ่งเป็นที่ดอน อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอบางเขน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม จึงได้บินลงมาสำรวจทางพื้นดิน ได้ความว่า พื้นที่บริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่า ‘ดอนอีเหยี่ยว’ เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในบริเวณที่ดอนแห่งนี้ อีกทั้งยังมีทางรถไฟสายเหนือวิ่งผ่าน 

 

บริเวณนี้เป็นที่นาที่มีหลายเจ้าของ เช่น หมื่นหาญใจอาจ (พู่ จามรมาน) ซึ่งมีที่นาจำนวนมาก และได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งให้สร้างเป็นวัด สมัยนั้นยังไม่มีชื่อ ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดดอนอีเหยี่ยว ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองบินขึ้นที่บริเวณนี้และเรียกกันว่า ‘ดอนเมือง’ วัดนี้จึงถูกเรียกว่า ‘วัดดอนเมือง’ ตามชื่อสนามบินไปด้วย

 

พล.อ.ท. พระยาเฉลิมอากาศ ได้รายงานขึ้นตามลำดับชั้น เพื่อขอจัดสร้างสนามบินถาวรขึ้นที่บริเวณนี้ กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดซื้อบ้าง ขอเวนคืนบ้าง และมีผู้บริจาคให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการบ้าง กรมเกียกกายทหารบกจึงได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นสนามหญ้าที่เครื่องบินสามารถวิ่งและบินขึ้น-ลงได้ พร้อมทั้งสร้างโรงเก็บเครื่องบินและอาคารสถานที่ทำการตามความจำเป็น

 

หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมเกียกกายทหารบกจึงส่งมอบให้กรมจเรการช่างทหารบกรับช่วงดูแลต่อ และเรียกชื่อสนามบินนี้ว่า ‘สนามบินดอนเมือง’ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 นายทหารนักบินทั้ง 3 นาย นำเครื่องบินจากสนามบินสระปทุมมาลงที่สนามบินดอนเมืองเป็นปฐมฤกษ์ในตอนเช้า จนกระทั่งวันที่ 27 มีนาคม 2457 กระทรวงกลาโหมได้ออกคำสั่งตั้งกองบินทหารบกขึ้นและย้ายเข้าที่ตั้งถาวรที่สนามบินดอนเมือง นับเป็นรากฐานการเริ่มต้นของกิจการการบินของไทยที่มั่นคง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising