×

22 ตุลาคม 2493 – ไทยส่งทหารร่วมรบสงครามเกาหลี จุดกำเนิดทหารเสือราชินี

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2021
  • LOADING...

องค์การสหประชาชาติ ได้ร้องขอประเทศสมาชิกไปร่วมรบเพื่อผลักดันกองกำลังเกาหลีเหนือ รัฐบาลไทยในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติเป็นประเทศแรก และตกลงใจส่งทหารภาคพื้นดิน 1 กรมผสม คือ กรมผสมที่ 21 ไปร่วมรบกับกองกำลังสหประชาชาติ โดยเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเรือของทัพเรือ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2493 และไปปฏิบัติการร่วมรบในสงครามเกาหลี ต่อมากรมผสมที่ 21 ในสมัยนั้นได้แปรสภาพมาเป็นกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ต่อมาในปลายปี 2511 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ก็ย้ายไปตั้งที่จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 3 กันยายน 2519 ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อค่ายทหารแห่งนี้ว่า ‘ค่ายนวมินทราชินี’

 

ต่อมาและต่อมาอีกหลายๆ ปี ผบ.ร.21 รอ. ที่เจริญเติบโตในหน้าที่ราชการจนได้เป็นถึงผู้บัญชาการทหารบก ได้แก่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายทหารที่เติบโตจากที่นี่ ถูกเรียกขานกันในสื่อมวลชนว่า ทหารเสือราชินี หรือ บูรพาพยัคฆ์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising