×

20 กันยายน 2396 – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2023
  • LOADING...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

 

ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์แรกในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น 1 ใน 8 สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย เนื่องจากรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัย รวมถึง​​การปฏิรูปการปกครองและสังคม 

 

พระองค์ทรงรักษาเอกราชของสยามจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตก ด้วยพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจ 

 

ขณะที่พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างมากของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า ‘สมเด็จพระปิยมหาราช’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน’

 

ภาพ: Bettmann / Contributor / Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising