×

20 มกราคม 2540 – เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2023
  • LOADING...
ON THIS DAY_17-23 JAN 2022

วันที่ 20 มกราคม 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปทำพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศรลงน้ำครั้งแรก หลังจากเริ่มสร้างในเดือนตุลาคม 2536 และมีการวางกระดูกงูในวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 

 

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือลำนี้จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศร แปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี และมีหมายเลขประจำเรือคือ 911

 

สำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศร คณะรัฐมนตรีมีมติมอบให้กองทัพเรือลงนามกับบริษัทบาซันจากประเทศสเปน ว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล ใช้งบประมาณกว่า 7,100 ล้านบาท และนับเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising