×

19 มกราคม 2545 – รัชกาลที่ 9 ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

โดย THE STANDARD TEAM
19.01.2023
  • LOADING...

วันที่ 19 มกราคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ หลังได้พระราชทานชื่อสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความหมายว่าแผ่นดินทอง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 โดยใช้แทนชื่อเดิมคือหนองงูเห่า

 

สำหรับอาคารผู้โดยสารสนามบินเป็นอาคารเดี่ยว ช่วงกว้าง ไม่มีเสากลางอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 563,000 ตารางเมตร มี 9 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถโดยสาร ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รวมทั้งสำนักงานสายการบินต่างๆ

 

สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มเปิดทดลองใช้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ก่อนเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการราว 155,000 ล้านบาท 

 

ภาพ: ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising