×

18 ธันวาคม 2021 – วันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล (INTERNATIONAL MIGRANTS DAY)

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2021
  • LOADING...
International Migrants Day

สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสากลว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่น (International Migrants Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

 

รายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ระบุว่า การกีดกันไม่ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นผิดกฎหมายมีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพในประเทศต่างๆ ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย IOM ยกตัวอย่าง การระบาดของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่า เชื้อโรคทั้งสองชนิดแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ไม่เลือกว่าเป็นประเทศใด และไม่เลือกว่าผู้ที่ได้รับเชื้อจะเป็นผู้อพยพหรือไม่ ดังนั้นการกีดกันไม่ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นผิดกฎหมายได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวจึงถือเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไปเช่นกัน

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising