×

16 มกราคม – วันครูแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
16.01.2022
  • LOADING...

วันครูแห่งชาติ กำหนดจากวันประกาศพระราชบัญญัติครู (ฉบับแรก) พ.ศ. 2488 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2488 ขณะที่การจัดงานวันครูแห่งชาติมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 และดำเนินติดกันมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อาชีพครูในโลกยุคใหม่กำลังเผชิญกับความท้าทายและวิกฤตครั้งใหญ่ ทั้งความท้าทายทางการสอน ซึ่งถูกตั้งคำถามจากเด็กว่าไม่สามารถตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้ วิกฤตหนี้สินครู ซึ่งมาจากปัจจัยเงินเดือนน้อยของครูและบางส่วนมาจากอุปนิสัยส่วนตัว รวมถึงวิกฤตขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูอาชีวะที่กำลังขาดแคลนในปัจจุบัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising