×

15 กันยายน – วันศิลป์ พีระศรี

โดย THE STANDARD TEAM
15.09.2019
  • LOADING...
วันศิลป์ พีระศรี

วันนี้ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของแวดวงศิลปะไทย เพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย และผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีชื่อเดิมว่า คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 เป็นชาวอิตาลีที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการชนะการประกวดออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรป ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จะทรงคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในเมืองไทย โดยรับตำแหน่งช่างปั้นประจำกรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2466 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภา ใน พ.ศ. 2469

 

ในแรกเริ่มศาสตราจารย์ศิลป์ ได้เริ่มวางหลักสูตรอบรมแก่ผู้สนใจวิชาประติมากรรมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ และภายหลังทางราชการขอให้วางหลักสูตรการศึกษารูปแบบเดียวกันกับสถาบันศิลปยุโรป จึงเป็นที่มาของหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม และ ‘โรงเรียนประณีตศิลปกรรม’ สังกัดกรมศิลปากร ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนศิลปากร และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 โดยมีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะวิชาแรก ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับตำแหน่งอาจารย์สอนด้วย

 

ศาสตราจารย์ศิลป์ทุ่มเทเวลา และอุทิศชีวิตให้กับวงการศิลปะไทยเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2505 ได้ล้มป่วยจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ก่อนที่จะถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2505 ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังการเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมสิริอายุได้ 69 ปี 7 เดือน 29 วัน

 

ภาพถ่ายโดย: อวบ สาณะเสน

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories