×

15 กุมภาพันธ์ 1965 – แคนาดาประกาศใช้ธงชาติใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
15.02.2023
  • LOADING...
แคนาดาประกาศใช้ธงชาติใหม่

แคนาดาได้เริ่มใช้ธงชาติใหม่ซึ่งประกอบด้วยใบเมเปิ้ลสีแดงตั้งอยู่บนพื้นสีขาว และแถบสีแดงสองข้าง ซึ่งมาเป็นหนึ่งในธงที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการที่พิจารณาแบบธงชาติแคนาดาใหม่ในปี 1964 จากธงที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 3 แบบ

 

โดยธงเมเปิ้ลเริ่มใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1965 ต่อมารัฐบาลแคนาดาได้ประกาศให้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันธงชาติแคนาดา โดยธงของหน่วยงานราชการในประเทศแคนาดาล้วนมีส่วนประกอบของธงชาติแคนาดาหรือรูปใบเมเปิ้ลประกอบอยู่ด้วย แต่ยังคงใช้ธงสหภาพหรือยูเนียนแจ็กเป็นธงราชการของแคนาดาอย่างเป็นทางการ ในฐานะธงของประเทศสมาชิกเครือจักรภพและพระราชวงศ์อังกฤษ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising