×

14 กรกฎาคม – วันชาติฝรั่งเศส

โดย THE STANDARD TEAM
14.07.2019
  • LOADING...

14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 ชาวฝรั่งเศสยกพลไปที่คุกบาสตีย์ (Bastille) ซึ่งใช้

เป็นที่ขังนักโทษการเมือง เกิดเหตุการณ์การทลายคุกบาสตีย์ (Fall of the Bastille)  ซึ่งต่อมาถือเป็นวันเริ่มต้นเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส เป็นวันชาติฝรั่งเศสในปัจจุบัน

การปฏิวัติฝรั่งเศสกินเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1789-1799 ในการโค่นล้มระบอบเก่า แต่หลังสถาปนาระบอบสาธารณรัฐสำเร็จได้ไม่นาน มีการแย่งชิงอำนาจรัฐระหว่างกลุ่มชนชั้นปกครองด้วยกันเอง จนนำมาสู่ ค.ศ. 1799 นายพล นโปเลียน โบนาปารต์ ยึดอำนาจจากคณะมนตรี และได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลคนแรกที่มีอำนาจสูงสุด ก่อนที่จะสถาปนาตนเองข้ึนเป็นจักรพรรดิในเวลาต่อมา

จากนั้นฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกหลายครั้งสลับกัน ระหว่างแบบพระมหากษัตริย์กับแบบสาธารณรัฐจนกระทั่งปัจจุบัน

ฝรั่งเศสผ่านกระบวนการสร้างระบอบสาธารณรัฐมาถึงสาธารณรัฐท่ี 5 (ค.ศ. 1958-ปัจจุบัน )

นายพล ชาร์ล เดอ โกล ใช้ระบบประธานาธิบดีเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ซึ่งคงอยู่มาถึงปัจจุบัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising