×

13 กันยายน 2535 – การเลือกตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

โดย THE STANDARD TEAM
13.09.2023
  • LOADING...
พฤษภาทมิฬ

วันที่ 13 กันยายน 2535 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 18 ของประเทศไทย และเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ของปีเดียวกัน ในเวลาที่ห่างกันประมาณเพียง 6 เดือน หลังการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าคือเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535

 

เนื่องจากหลังการเลือกตั้งในวันที่ 22 มีนาคม 2535 พล.อ. สุจินดา คราประยูร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาล ได้เกิดการประท้วงจากนักการเมือง ประชาชน และนิสิตนักศึกษา จนเกิดเหตุการณ์ ‘พฤษภาทมิฬ’ ในเดือนพฤษภาคม 2535 จนในที่สุด พล.อ. สุจินดา ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

อานันท์ ปันยารชุน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลเข้ามาดูแลเหตุการณ์และยุบสภา เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้สภาผู้แทนราษฎรที่จะได้ผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้ามาเลือกรัฐบาล การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังเป็นการแบ่งเขตที่แต่ละเขตมีผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินเขตละ 3 คน จำนวนผู้แทนราษฎรมี 360 คนเท่ากับการเลือกตั้งครั้งก่อน ผลการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมากเป็นอันดับ 1 จึงได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และ ชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

 

สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่มาได้ประมาณ 2 ปีกว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีปัญหาเรื่องการปฏิรูปที่ดินเกี่ยวกับ ส.ป.ก. 4-01 ที่ทำให้มีความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลเอง ดังนั้น ชวน หลีกภัย จึงประกาศยุบสภาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538

 

อ้างอิง: ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising