×

13 ก.ย. 2535 – การเลือกตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

โดย THE STANDARD TEAM
13.09.2022
  • LOADING...

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 18 ของประเทศไทย และเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 ของปีเดียวกัน ในเวลาที่ห่างกันเพียง 6 เดือน หลังการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าคือเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535

 

เนื่องจากหลังการเลือกตั้งในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พล.อ. สุจินดา คราประยูร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาล ก็ได้เกิดการประท้วงจากนักการเมือง ประชาชน และนิสิตนักศึกษา จนเกิดเหตุการณ์ ‘พฤษภาทมิฬ’ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนในที่สุด พล.อ. สุจินดา ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

อานันท์ ปันยารชุน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลเข้ามาดูแลเหตุการณ์ และยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้สภาผู้แทนราษฎรที่จะได้ผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้ามาเลือกรัฐบาล การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังเป็นการแบ่งเขตที่แต่ละเขตมีผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินเขตละ 3 คน จำนวนผู้แทนราษฎรมี 360 คนเท่ากับการเลือกตั้งครั้งก่อน ผลการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมากเป็นอันดับ 1 จึงได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และ ชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

 

สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่มาได้ประมาณ 2 ปีกว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีปัญหาเรื่องการปฏิรูปที่ดินเกี่ยวกับ ส.ป.ก. 4-01 ที่ทำให้มีความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลเอง ดังนั้น ชวน หลีกภัย จึงประกาศยุบสภาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

 

อ้างอิง: 

  • ฐานข้อมูลการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising