×

13 กรกฎาคม 2500 – วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โดย THE STANDARD TEAM
13.07.2020
  • LOADING...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระนามเดิมว่า หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร มีพระประสูติกาลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2500 ณ โรงพยาบาลกายส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นธิดาคนโตของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

พระนาม โสมสวลี หมายความว่า น้ำผึ้งพระจันทร์ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ชื่นชอบงานด้านหัตถกรรมเป็นอย่างมาก โดยทรงโปรดงานนิตติ้งเป็นที่สุด

 

วันที่ 3 มกราคม 2520 พระองค์ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น) ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วังสระปทุม

 

พระองค์โสมทรงมีพระราชธิดา 1 พระองค์คือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สร้อยพระนาม พระวรราชาทินัดดามาตุ หมายถึง พระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ

 

ภาพ: สำนักพระราชวัง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories