×

13 กุมภาพันธ์ 1915 – วันเกิด นายพล ออง ซาน บิดาของ ออง ซาน ซูจี

โดย THE STANDARD TEAM
13.02.2021
  • LOADING...
13 กุมภาพันธ์ 1915 วันเกิด นายพล ออง ซาน บิดาของ ออง ซาน ซูจี

นายพล ออง ซาน หรือ อู อองซาน เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1915 ที่เมืองนัตเม่าก์ บิดาคือ อูเผ่า เป็นทนายความ มารดาชื่อ ด่อซู ผู้เป็นปู่คือ โบมีงยอง นักต่อสู้ที่ต่อต้านอังกฤษเจ้าอาณานิคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อนายพล ออง ซาน ในเวลาต่อมา ที่ทำให้เขาเป็นคนที่เคารพในความถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม เด็ดขาด และตรงไปตรงมา อีกทั้งยังเป็นผู้นำ ‘สมาคมชาวเราพม่า’ หรือพรรคตะขิ่น (Thakin) ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ต่อต้านอังกฤษซึ่งยึดเมียนมาเป็นอาณานิคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1855 ซึ่งบทบาทนี้เองทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประเทศเมียนมาในยุคปัจจุบัน

 

อย่างไรก็ตาม นายพล ออง ซาน มีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันที่เมียนมาได้รับเอกราช เนื่องจากถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 มีอายุแค่เพียง 32 ปี โดยการลอบสังหารครั้งนี้เป็นปัญหาความขัดแย้งภายในของเมียนมาเอง ผู้ที่เป็นหัวหน้าการลอบสังหารคือ อูซอ ซึ่งต่อมาเขาถูกจับและได้รับโทษแขวนคอ

 

อีกมุมหนึ่ง นายพลออง ซาน ยังเป็นบิดาของออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา ซึ่งล่าสุดถูกยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมา และยังถูกควบคุมตัวหลังการรัฐประหาร ทำให้ประชาชนชาวเมียนมาร่วมกันแสดงพลังบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวเธอ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories