×

11 พฤศจิกายน 2562 – วันลอยกระทง

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2019
  • LOADING...
วันลอยกระทง

พิธีสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 

 

จากสถิติของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณกระทงที่เก็บได้ในปี 2561 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 841,327 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง จำนวน 796,444 ใบ หรือ 94.7% และกระทงจากโฟม จำนวน 44,883 ใบ หรือ 5.3%

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประเพณีลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยได้ออกคำแนะนำโดยใช้หลัก 4 เลือก 2 ลด คือ

 

  1. เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำ เช่น กระทงขนมปัง ขนมข้าวโพด ควรลอยในแหล่งน้ำที่มีปลากิน กระทงหยวกกล้วยควรลอยในแหล่งน้ำที่มีเจ้าหน้าที่เก็บขนขึ้นมา

 

  1. เลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่มีสารก่อมลพิษต่อแหล่งน้ำ เช่น ทำจากต้นกล้วย หยวกกล้วย ใบตอง

 

  1. เลือกกระทงที่ไม่ใช้วัสดุหลากหลายเกินไป เลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก โฟม เพราะย่อยสลายยากและเป็นขยะในแหล่งน้ำ

 

  1. เลือกลอยกระทงออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปลอยนอกสถานที่

 

  1. ลดขนาดกระทง ลอยขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ เพราะใช้วัสดุน้อยกว่าขยะน้อยกว่า

 

  1. ลดจำนวนเหลือ 1 กระทง ลอยร่วมกัน ช่วยลดขยะและประหยัดเงิน เช่น มากันเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 1 ใบ มาเป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มละ 1 ใบ มากับแฟน ลอยกระทงร่วมกัน 1 ใบ เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories