×

11 สิงหาคม 1863 – กัมพูชาทำสนธิสัญญา รับสถานะรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2023
  • LOADING...
กัมพูชา

การติดต่อระหว่างฝรั่งเศสและกัมพูชาครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อคณะทูตของมงติญี (M. Montigny) กงสุลฝรั่งเศสประจำเซี่ยงไฮ้ เข้ามาทำสนธิสัญญากับไทยแบบเดียวกับสนธิสัญญาเบาว์ริงของอังกฤษในปี 1856 โดยเมื่อเดินทางออกจากไทย มงติญีได้เดินทางต่อไปยังกัมพูชา แต่พระองค์ด้วง กษัตริย์กัมพูชาขณะนั้นทรงให้คำตอบว่ากัมพูชาเป็นเมืองน้อย ไม่อาจทำสัญญาได้ตามลำพัง ต้องปรึกษาสยามก่อน คณะทูตของมงติญีจึงเดินทางต่อไปยังราชสำนักเว้ของเวียดนาม

 

หลังคณะทูตของมงติญีกลับไปไม่นาน พระองค์ด้วงได้ส่งหนังสือไปยังกงสุลฝรั่งเศสของสิงคโปร์ เพื่อนำไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ขอให้ฝรั่งเศสช่วยคุ้มครองกัมพูชาให้พ้นจากอำนาจของสยามและเวียดนาม

 

ต่อมาในปี 1863 หลังจากที่ฝรั่งเศสดำเนินนโยบายแข็งกร้าวในการยึดครองดินแดนเวียดนาม พลเรือเอก เดอ ลา กรองดิแยร์ (Admiral de la Grandière) ซึ่งรับตำแหน่งข้าหลวงอินโดจีนฝรั่งเศส ได้เดินทางไปติดต่อกัมพูชาอีกครั้งเพื่อให้กัมพูชาเป็นดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศส ในสมัยนั้นกษัตริย์กัมพูชาคือพระนโรดม พระโอรสของพระองค์ด้วง ได้ตกลงใจทำสนธิสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 1863

 

หลังการลงนามสนธิสัญญา พระนโรดมได้ทำหนังสือถึงรัชกาลที่ 4 ว่าถูกฝรั่งเศสบังคับให้ทำสัญญา สยามได้พยายามรักษาสิทธิของตนเหนือกัมพูชาโดยทำสนธิสัญญาลับสยาม-กัมพูชา เมื่อ 1 ธันวาคม 1863 เพื่อยืนยันสิทธิของสยามเหนือกัมพูชา และพระนโรดมยินยอมลงนามในสนธิสัญญานี้เช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อฝรั่งเศสทราบถึงการทำสนธิสัญญาลับสยาม-กัมพูชา ทางฝรั่งเศสได้เข้ามาคัดค้านและเจรจาเพื่อขอให้ยกเลิกสนธิสัญญา จนในที่สุดได้มีการลงนามสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ปี 1867 โดยสยามประกาศสละการอ้างสิทธิใดๆ เหนือกัมพูชา โดยเสียมราฐและพระตะบองยังเป็นของสยาม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising