×

10 กรกฎาคม 1962 – ดาวเทียมเทลสตาร์ 1 ขึ้นสู่วงโคจร จุดเริ่มต้นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ข้ามทวีป

โดย THE STANDARD TEAM
10.07.2022
  • LOADING...
ดาวเทียมเทลสตาร์ 1

10 กรกฎาคม 1962 สหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียมเทลสตาร์ 1 (Telstar 1) ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารเพื่อรับ-ส่งสัญญาณ (Active Satellite) ดวงแรกของโลก และถือว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ใช้ในการสื่อสารอย่างแท้จริง รวมถึงใช้ส่งรายการโทรทัศน์ลงมาด้วย 

 

ต่อมาอีก 3 ปีได้มีการส่งดาวเทียมช่ือว่า เออร์ลีเบิร์ด (Early Bird) ข้ึนไปโคจร ซึ่งถือว่าเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรแบบค้างฟ้าและใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นดวงแรก มีช่องสัญญาณเกี่ยวกับโทรทัศน์ เทเล็กซ์ และข่าวสารต่างๆ รวมทั้งรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดข้ามทวีป 

 

ภาพ: nasa.gov

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising