×

8 พฤษภาคม – วันกาชาดโลก

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2021
  • LOADING...
8 พฤษภาคม - วันกาชาดโลก

วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกกาชาดได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันกาชาดโลก เพื่อแสดงความรำลึกถึง อังรี ดูนังต์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งกาชาด

 

อังรีเกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1828 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 1859 ขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอิตาลี เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจและความทารุณโหดร้ายอันเนื่องมาจากสงคราม เขาจึงชักชวนชาวบ้านมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในสงครามที่ซอลเฟริโน หลังจากนั้น 3 ปี เขาได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งมีชื่อว่า ความทรงจำแห่งซอลเฟริโน ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาได้พบในสงครามครั้งนั้น โดยเขาได้เสนอความคิดที่ว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตั้งองค์กรอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามเกิดสงคราม” จากประเด็นสืบเนื่องความคิดดังกล่าวก็ได้ปรากฏผลมาจนถึงทุกวันนี้คือ

 

1. การริเริ่มก่อตั้งคณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศ และการก่อตั้งสภากาชาดประจำชาติขึ้นในปี 1863 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ

 

2.การเผยแพร่และพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) จากการประชุมกาชาดระหว่างประเทศในปี 1864 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่มาของอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) และถือได้ว่าเป็นกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก

 

ผลของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนี้ ทำให้องค์กรกาชาดระหว่างประเทศและกาชาดประจำชาติมีบทบาทในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างดีเยี่ยม ทำให้ อังรีได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครั้งแรกของโลกในปี 1901 เมื่ออายุ 73 ปี และต่อจากนั้นองค์กรกาชาดระหว่างประเทศได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีก 3 ครั้ง อังรีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1910 อายุ 82 ปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising