×

6 กุมภาพันธ์ 2561 – วันมวยไทย

โดย THE STANDARD TEAM
06.02.2020
  • LOADING...

วันมวยไทย ตั้งขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยเลือกเอาวันขึ้นเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) แห่งราชอาณาจักรอยุธยา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2245 เป็นวันมวยไทย เนื่องจากทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้

 

สมเด็จพระเจ้าเสือโปรดการชกมวยอย่างยิ่ง และเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่ปลอมพระองค์ไปชกมวยกับสามัญชน และขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์ ทรงเคยชกต่อยพระยาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ขุนนางฝรั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนฟันหักไป 2 ซี่ ทรงวางระบบการคัดเลือกชายฉกรรจ์มาฝึกมวยไทยในราชสำนักโดยเป็นพระอาจารย์ด้วยพระองค์เอง และทรงคิดตำรับท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ ตำราแม่ไม้มวยไทยที่เก่าแก่ที่สุด และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 

.

มวยไทยใช้ร่างกาย 9 อย่าง เรียกว่านวอาวุธ ได้แก่ มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และศีรษะ 1 ในการต่อสู้ เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาติไทยที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งของโลก กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories