×

4 ตุลาคม 2313 – พระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนา ‘กรุงธนบุรี’ เป็นราชธานีแห่งใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2023
  • LOADING...
สถาปนา กรุงธนบุรี

หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงรวบรวมกำลังพลและกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรี ล่องมาตามชายฝั่งจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา และต่อสู้โจมตีค่ายโพธิ์สามต้นจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกไปจากราชอาณาจักรได้ ทำให้กอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาได้ในระยะเวลาเพียง 7 เดือน 

 

อย่างไรก็ตาม หลังการกอบกู้เอกราชสภาพบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายและทรุดโทรมมากจนยากจะบูรณะ ประกอบกับตัวเมืองยังมีพื้นที่กว้างขวางยากแก่การป้องกันและรักษา และอยู่ห่างจากปากแม่น้ำไม่สะดวกแก่การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยเลือก ‘กรุงธนบุรี’ เป็นราชธานีแห่งใหม่ สาเหตุเพราะเป็นเมืองขนาดเล็ก เหมาะสมกับกำลังป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำ อีกทั้งยังตั้งอยู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และยังสะดวกในการควบคุมและลำเลียงอาวุธและเสบียงต่างๆ ไปตามหัวเมืองเมื่อเกิดศึกสงคราม

 

การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีอย่างเป็นทางการมีขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2313 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานนามว่า ‘กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร’ และทรงสร้างพระราชวังขึ้นทางทิศใต้ของกรุงธนบุรี ขนาบข้างด้วยวัดแจ้ง หรือวัดมะกอก (ปัจจุบันคือวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร) และวัดท้ายตลาด (ปัจจุบันคือวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร) 

 

ภาพ: Pictures From History / Universal Images Group via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising