×

3 ตุลาคม 2456 – วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2019
  • LOADING...
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 เป็นวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories