×

2 กรกฎาคม 2531 – พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2019
  • LOADING...
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในรัชกาลที่ 9 เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในประวัติศาสตร์ชาติไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 รวมเป็นระยะเวลา 42 ปี 23 วัน

 

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 โดยความสำคัญของพระราชพิธีดังกล่าวคือ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดครองราชย์ยาวนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินในอดีต พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นจะต้องจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ 42 ปี 22 วัน ดังนั้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 เป็นต้นไป จึงเป็นมหามงคลสมัยในการประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีหมายกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 2, 3 และ 5 กรกฎาคม 2531 รวมทั้งสิ้น 3 วัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising