×

2 ธันวาคม – วันสากลเพื่อการเลิกทาส

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2023
  • LOADING...
วันสากลเพื่อการเลิกทาส

วันสากลเพื่อการเลิกทาส (International Day for the Abolition of Slavery) กำหนดขึ้นตรงกับวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ รับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น (มติ 317(IV) วันที่ 2 ธันวาคม 1949)

 

ความสำคัญของวันนี้ ยังมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์เลิกทาสในยุคสมัยใหม่ต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การใช้แรงงานเด็ก การบังคับแต่งงาน และเกณฑ์เด็กไปสู้รบในความขัดแย้งด้วยอาวุธ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising