×

2 ตุลาคม – วันไม่ใช้ความรุนแรงสากล (International Day of Non-Violence)

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2023
  • LOADING...
no violence sign

วันนี้เป็นวันเกิดของมหาตมะ คานธี ผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพชาวอินเดีย โดยคานธีนั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มปรัชญาและหลักการไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงการไม่ใช้ความรุนแรง และเพื่อให้เกิดสังคมที่มีความสันติสุข มีความอดทนอดกลั้น และเข้าใจหลักการไม่ใช้ความรุนแรงอย่างลึกซึ้ง

 

ก่อนหน้านี้ UN เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศและเอกชนร่วมกันรำลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม โดยทายาทของคานธีแสดงความยินดีต่อการประกาศดังกล่าว แต่ก็ระบุว่า ไม่ควรใช้วันดังกล่าวเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ และความขัดแย้งควรจะได้ข้อยุติและควรจะสร้างสรรค์โลกโดยไม่ใช้ความรุนแรง

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising