×

1 NOV 1952 – ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรก

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2020
  • LOADING...
ระเบิดไฮโดร ระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์

ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ลูกแรก ระเบิดไฮโดรเจนลูกนี้มีชื่อเรียกว่า Mike ทดลองระเบิดที่ Eniwetok Atoll ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากหมู่เกาะฮาวายไปทางตะวันตก 3,000 ไมล์ การระเบิดทำให้เกิดลูกควันสีขาวขนาดใหญ่กว่า 3 ไมล์ ทำให้เกิดหลุมลึกใต้ทะเลขนาดกว้าง 6,240 ฟุต ลึก 164 ฟุต แรงกระแทกทำให้ดินถูกส่งขึ้นไปในอากาศ 8 ล้านตัน

 

ความแรงของระเบิดเทียบเท่ากับทีเอ็นทีหลายล้านตัน มีความแรงมากกว่าระเบิดที่ทำลายฮิโรชิมาหลายพันเท่า มากกว่าปริมาณรวมของระเบิดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเวลา 5 นาทีกลุ่มควันรูปดอกเห็ดมีความสูง 135,000 ฟุต (เท่ากับส่วนบนของบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์) แล้วแผ่กว้างออกไป 1,000 ไมล์

 

อ้างอิง: สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising