×

31 กรกฎาคม 2564 – วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2021
  • LOADING...
World Ranger Day

ที่มาของวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก จัดขึ้นครั้งแรกในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้ง IRF (วันที่ 31 กรกฎาคม 1992) ในวันผู้พิทักษ์ป่าโลกครั้งแรกได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิทักษ์ป่าทั่วโลกแสดงเป็นภาพยนตร์ในรอบปฐมทัศน์เรื่อง The Thin Green Line

 

คำว่า Ranger (เรนเจอร์) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้คุ้มครองป่าของราชวงศ์อังกฤษ ในศตวรรษที่ 14, ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการล่าสัตว์ วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลกได้ส่งต่อภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่นๆ อีกมากมาย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising