×

28 กันยายน 2549 – เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2023
  • LOADING...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-บางปะกง ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกแบบโดย เฮลมุต ยาห์น มีหอควบคุมที่สูงติดอันดับโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของโลก (563,000 ตารางเมตร) เดิมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกำหนดการเปิดปลายปี 2548

 

ปัจจุบันได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โดยเตรียมเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full-Scale Trial Operations) ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ซึ่งจะทำให้ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

 

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising