×

19 พฤศจิกายน – วันส้วมโลก

โดย THE STANDARD TEAM
19.11.2023
  • LOADING...

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) เพื่อให้ตระหนักถึงการจัดการสภาวะวิกฤตสุขาภิบาลทั่วทั้งโลก 

 

โดยปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกกว่า 3.5 พันล้านคนที่ใช้ชีวิตโดยปราศจากห้องน้ำที่ปลอดภัย และกว่า 419 ล้านคนยังคงขับถ่ายอุจจาระในที่โล่งแจ้ง ในสถานการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิต 1,000 รายทุกวัน ถือเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อธรรมชาติและสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง เด็กผู้หญิง และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ

 

สำหรับวันส้วมโลกประจำปี 2023 กำหนดหัวข้อคือ ‘Accelerating Change’ หรือ ‘เร่งการเปลี่ยนแปลง’ ซึ่งเน้นย้ำถึงการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำทุกอย่างที่ทำได้

 

โดยองค์การสหประชาชาติรณรงค์ให้ทั่วโลกเลือกดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย เพื่อเร่งความคืบหน้าในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 6 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง ‘น้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคน’ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

 

ทำลายข้อห้าม: พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างห้องน้ำ น้ำ และการมีประจำเดือน

ปลอดภัยในการล้าง: แก้ไขน้ำที่รั่วและท่อของเสีย ล้างถังบำบัดน้ำเสีย และรายงานการทิ้งตะกอน

หยุดสร้างมลพิษ: อย่าทิ้งเศษอาหาร น้ำมัน ยา และสารเคมีลงในโถส้วมหรือท่อระบายน้ำ

สร้างแรงกดดัน: เขียนถึงผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเกี่ยวกับงบประมาณในการปรับปรุงน้ำและสุขาภิบาลทั้งในและต่างประเทศ

 

ภาพ: Donwilson Odhiambo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising