×

13 มกราคม – วันวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2024
  • LOADING...

วันวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ (Public Radio Broadcasting Day) ตรงกับวันที่ 13 มกราคมของทุกปี โดยเป็นวันรำลึกถึงการออกอากาศทางวิทยุสาธารณะครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาคือ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 1910 และเป็นวันเชิดชูเกียรติแก่ผู้คิดค้นเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง 

 

วิทยุกระจายเสียงสาธารณะยังมีการใช้งานและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ฟังทั่วโลกมากมาย และถือเป็นแหล่งข่าว ความบันเทิง และแหล่งข้อมูล การศึกษา และความรู้อันทรงคุณค่า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising