×

4 พ.ค. 2562 – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2019
 • LOADING...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 หมายกำหนดการประกอบด้วย

 

เวลา 10.09-12.00 น.

 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
 • ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
 • ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
 • เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

เวลา 14.00 น.

 • เสด็จฯ ออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

เวลา 16.00 น.

 • เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร
 • ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

เวลา 18.00 น.

 • เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร

 

เวลา 13.19-20.30 น.

 • เฉลิมพระราชมณเฑียรเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories