×

จองหุ้น OR ออนไลน์วุ่น แอปฯ-เว็บ BBL-KTB-KBank ล่มตั้งแต่ 9 โมงวันนี้

24.01.2021
  • LOADING...

วันนี้ (24 มกราคม) เป็นวันแรกในการเปิดจองหุ้น OR หรือบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่จะเปิดจองซื้อหุ้นเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย โดยระบบออนไลน์ของทั้ง 3 ธนาคารที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป จองหุ้น OR ไม่สามารถใช้งานได้เป็นช่วงๆ (แต่ละธนาคารอาจมีเพียงช่องทางออนไลน์ใดช่องทางหนึ่ง)

 

สำหรับกระบวนการจองซื้อหุ้น OR ใช้วิธี Small Lot First กล่าวคือ คนที่จองซื้อหุ้นในจำนวนน้อยกว่าจะได้รับการจัดสรรก่อน ดังนั้นผู้สนใจจองซื้อหุ้นยังไม่จำเป็นต้องรีบจองซื้อตั้งแต่วันแรก เพราะยังมีเวลาให้จองซื้อไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทุกคนที่จองซื้อจะได้รับหุ้นขั้นต่ำคือ 300 หุ้นต่อคน

 

ส่วนราคาเสนอขายหุ้น OR ยังกำหนดเป็นช่วงราคาไว้ที่ 16-18 บาท แต่การชำระค่าจองซื้อหุ้น ต้องชำระที่ราคา 18 บาท ซึ่งหาก OR กำหนดราคาขายที่ชัดเจนออกมาต่ำกว่านี้ ก็จะคืนเงินให้ในภายหลัง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories