×

ประยุทธ์กำชับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงดูแลความเรียบร้อยรอบสภา ให้ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย-หลักสากล

โดย THE STANDARD TEAM
13.07.2023
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (13 กรกฎาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งข้อมูลการข่าวและการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีกลุ่มมวลชนบางส่วนมาแสดงออกหรือจัดกิจกรรมชุมนุมโดยรอบรัฐสภานั้น 

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมและที่สัญจรไปมา ได้กำชับเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ตำรวจ ทหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมความพร้อมรับมือ ดูแลสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกฝ่าย ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่ให้กระทบแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ที่เดินทางทั่วไป รวมทั้งมอบหมายกองทัพเรือและกรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนด้วย

 

รัชดากล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้เตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และการบริหารจัดการพื้นที่รัฐสภา ร่วมมือกับ กทม. จัดสถานที่รองรับการชุมนุมบริเวณพื้นถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร เกียกกาย (ฝั่งสนามเด็กเล่น) พื้นที่ 710 ตารางเมตร รองรับผู้ชุมนุมได้ประมาณ 100-200 คน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ หากเกินกว่าปริมาณที่จะรับได้ บช.น. จะปรับพื้นที่ตามจำนวนผู้ชุมนุมต่อไป

 

ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 315/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 00.00 น. ซึ่งอาจมีการปิด ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลการชุมนุม รวมทั้งมีการจัดเตรียมเส้นทางและสภาพการจราจร กำลังพล อุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ กล้องวงจรปิด ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่รัฐสภาและพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ กทม. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ท่านนายกรัฐมนตรีตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และอยากเห็นกระบวนการทางรัฐสภาบรรลุผลสำเร็จเช่นเดียวกัน จึงขอให้การจัดกิจกรรมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย รวมทั้งการแสดงออกจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงใดๆ โดยได้กำชับทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรองรับการปฏิบัติต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจร แผนเผชิญเหตุ และมอบหมายผู้รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ กทม. เพื่อให้การดูแลสถานการณ์ทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยดี” รัชดากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising