×

สพฐ. ให้สิทธิ์โรงเรียนปิดเรียนและสอนออนไลน์แทน หากอากาศร้อน โควิด และค่าฝุ่นพุ่ง เน้นปลอดภัยเป็นหลัก

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (15 พฤษภาคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านมาตรการต่างๆ รวมถึงได้แจ้งแนวปฏิบัติเวียนไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่งแล้ว เชื่อมั่นว่าโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการและดูแลนักเรียน ครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นไปด้วยดี 

 

สำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา คารมกล่าวว่า กรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน สพฐ. ให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาปิดเรียนและจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้ เช่น Online, On-Hand, On-Air หรือ On-Demand ฯลฯ

 

ส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด หากมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนจนกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน สามารถประกาศปิดเรียนและปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ อาทิ การเรียนออนไลน์ โดยมีการเน้นย้ำให้ยึดมาตรการป้องกันโรคโควิดตามแนวทางเดิม เช่น หมั่นล้างมือและทำความสะอาด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย 

 

คารมกล่าวต่อว่า เพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในส่วนของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้มีการปรับลดดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน 
  • เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567

 

“ยืนยันว่ารัฐบาล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เพื่อเปิดเรียนได้ตามปกติ แต่เป็นการเปิดเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ถ้าอุณหภูมิสูง มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด หรือแม้กระทั่งหากมีค่าฝุ่น PM2.5 ในปริมาณที่สูงขึ้น เสี่ยงกระทบกับสุขภาพนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดและปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมตามความพร้อม” คารมกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising