×

‘NV’ เข้าเทรดกระดาน SET วันแรก ต่ำจอง 1.45% ส่งท้ายปี

24.12.2021
  • LOADING...
หุ้น NV

บมจ.โนวา ออร์แกนิค หรือ NV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (24 ธันวาคม) เป็นวันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท โดยเปิดการซื้อขายที่ 6.80 บาท ลดลง 0.10 บาท เมื่อเทียบกับราคา IPO ที่ 6.90 บาท หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.44%

 

NV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับความนิยมและรู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Livnest, Donutt และ Q-Tin จัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางโทรศัพท์ที่บริษัทได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นเองเป็นช่องทางหลัก ร้านค้าสมัยใหม่ และโฮมช้อปปิ้ง รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษาและรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร โดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

 

NV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 1,035 ล้านบาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

นวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NV กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพื่อขยายโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ปรับปรุงโรงงานเดิมเพื่อการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสำคัญ และลงทุนในอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายทางโทรศัพท์ (Telesales) ที่เป็นช่องทางหลัก รวมทั้งนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ NV และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย และครอบคลุม

 

NV มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวจันทร์จุฑามาศ ถือหุ้น 69.27% โดย NV มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising