×

นักวิชาการเผย จำนวนชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักตร์และเดินทางมายังเกาหลีใต้ลดลง นับตั้งแต่คิมจองอึนขึ้นปกครองประเทศ

01.10.2018
  • LOADING...

ปาร์คบยองซึก นักวิชาการด้านกฎหมายของเกาหลีใต้ระบุโดยอ้างอิงตัวเลขสถิติของกระทรวงรวมชาติเกาหลีว่า ตัวเลขจำนวนของชาวเกาหลีเหนือที่ตัดสินใจแปรพักตร์และเดินทางมาใช้ชีวิตที่เกาหลีใต้นั้นมีจำนวนลดลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ คิมจองอึน ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดรุ่นที่ 3 ของชาวโสมแดง

 

โดยในปี 2017 ที่ผ่านมามีชาวเกาหลีเหนือแปรพักตร์ 1,127 คน ซึ่งลดลงเกินครึ่งหนึ่งของปี 2011 ที่มีผู้แปรพักตร์ถึง 2,706 คน ซึ่งชาวเกาหลีเหนือเหล่านี้มักจะยื่นเรื่องขอสัญชาติและสิทธิการเป็นพลเมืองเกาหลีใต้ต่อไป

 

แต่อย่างไรก็ตาม ทางการเกาหลีใต้ระบุว่า แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะลดลงแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีคนเกาหลีเหนืออพยพมายังเกาหลีใต้มากกว่า 30,000 คน นับตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงเมื่อปี 1953 ซึ่งส่วนใหญ่นิยมลักลอบเข้าไปยังดินแดนของประเทศจีนที่มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือมากที่สุด ก่อนที่จะเดินทางต่อมายังเกาหลีใต้ เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าที่จะลักลอบข้ามเขตปลอดทหาร (DMZ)

 

โดยในปี 2018 ถือว่าเป็นปีทองของเกาหลีเหนือที่มีการปรับเปลี่ยนท่าทีและนโยบายด้านการต่างประเทศขนานใหญ่ เพื่อให้ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising