×
352058

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

09.04.2020
  • LOADING...
ไฟป่า ภาคเหนือ

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 9 เมษายน เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

ไฟป่า ภาคเหนือ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน เวลา 08.00 น. 

 

  1. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 24 ชั่วโมง ทำให้ Hotspot ลดลง 41% จาก 785 จุด เหลือ 461 จุด ในวันที่ 9 เมษายน 2563 

 

  1. การดับไฟมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย จาก 41% เป็น 24% (ดับไฟได้ 598 จุด) เนื่องจากมีไฟกลับมาลุกไหม้ใหม่มาก และส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่มีความอ่อนล้า ซึ่งกำลังสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลัง

 

  1. จำนวนคดีไฟป่าเพิ่ม 88 คดี (สะสม 644 คดี ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 8 เม.ย. 2563) มีผู้ต้องหาเพิ่ม 1 ราย (สะสม 15 ราย)

 

  1. เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อดับไฟให้สนิทมิให้เกิด Hotspot เพิ่ม โดยเฉพาะตาก กาญจนบุรี และเชียงใหม่

 

  1. พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไม่มี Hotspot ต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า สำหรับพะเยา แพร่ ลำพูน สถานการณ์ดีมาก

 

  1. PM2.5 ดีขึ้น จาก 27-175 มคก./ลบ.ม เป็น 36-141 มคก./ลบ.ม. ยกเว้น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แย่ลงเล็กน้อย จาก 175 มคก./ลบ.ม. เป็น 221 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม)

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

อ้างอิง: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories