Menu
154619

นิวัติ กองเพียร คนไทยไม่เข้าใจศิลปะ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเสรีภาพ

27.11.2018
  • LOADING...
  • Loading...

คุยกับ นิวัติ กองเพียร ว่าทำไมคนไทยไม่เข้าใจศิลปะ และอะไรทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเสรีภาพ

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US