×

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ ‘ผู้ว่าฯ กทม.’ ชัชชาติยังอันดับ 1-พลังประชารัฐรั้งท้าย

โดย THE STANDARD TEAM
06.02.2022
 • LOADING...
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘อยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,324 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ ‘นิด้าโพล’ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.03 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 5 ร้อยละ 8.08 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)
 • อันดับ 6 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 7 ร้อยละ 5.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.55 ระบุว่าเป็น รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 9 ร้อยละ 1.96 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.81 ระบุว่าเป็น สกลธี ภัททิยกุล
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า
 • อันดับ 12 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • ร้อยละ 0.83 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์), ยังไม่ตัดสินใจ, จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, สกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO), รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

 

 • อันดับ 1 ร้อย 26.96 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 10.65 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.97 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 5 ร้อยละ 9.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 6 ร้อยละ 8.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)
 • อันดับ 7 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 • อันดับ 8 ร้อยละ 6.27 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 9 ร้อยละ 2.79 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.43 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม สกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคกล้า ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 1.51 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครในทีม ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ยังไม่ตัดสินใจ, ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์), ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ, ผู้สมัครในทีม รสนา โตสิตระกูล, ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ, จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และผู้สมัครในทีม สกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง, ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising