×

นิด้าโพล เผยคนต่างจังหวัด 66.14% ต้องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ จังหวัดตนเอง

โดย THE STANDARD TEAM
25.04.2022
 • LOADING...
นิด้าโพล เลือกตั้ง

วานนี้ (24 เมษายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่’ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองหรือไม่ 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า 

 • 66.14% ระบุว่า อยากได้มาก
 • 18.64% ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้ 
 • 10.07% ระบุว่า ไม่อยากได้เลย 
 • 3.79% ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้
 • 1.36% ระบุว่า เฉยๆ อย่างไรก็ได้ 

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่า 

 • 57.80% ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมาก ในผลของการพัฒนาจังหวัด
 • 27.05% ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด 
 • 8.71% ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย ในผลของการพัฒนาจังหวัด 
 • 5.91% ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด 
 • 0.53% ระบุว่า ไม่แน่ใจ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising