×

นิด้าโพลเผย ประชาชนมอง 6 เดือน ประยุทธ์บริหารไร้ประสิทธิภาพ แก้เศรษฐกิจไม่ได้ ชอบอนุทินมากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
08.12.2019
  • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (8 ธันวาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง ‘6 เดือน นายกฯ ประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง’

 

โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคมที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,278 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า 8.92% มองว่าทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก, 30.13% ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี เพราะดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ ช่วยเหลือประชาชน, 25.98% ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี และ 33.72% ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ และช่วยเหลือแต่พวกของตัวเอง ส่วน 1.25% ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในยุค คสช. ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าประชาชนที่มองว่านายกฯ ทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมากมีสัดส่วนลดลง ขณะที่ประชาชนที่มองว่าทำงานได้ไม่ค่อยดีจนถึงระดับไม่ดีเลยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

ขณะเดียวกันประชาชน 47.73% ยังสะท้อนการทำงานของนายกฯ ด้วยว่ามีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน แต่ 47.34% ระบุว่านายกฯ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง

 

ส่วนเรื่องการตัดสินใจ 48.12% มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ 

 

ขณะที่ 46.12% ระบุว่าไม่มีความกล้าตัดสินใจ ส่วนเรื่องบุคลิก 6.73% มองว่านายกฯ มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย โดยที่ส่วนใหญ่ 62.36% มองว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร ส่วนด้านการบริหารประเทศ 61.19% มองว่าไม่มีประสิทธิภาพ 51.49% ระบุว่าไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

 

ทั้งนี้ความประทับใจต่อคณะรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มากที่สุด 23.40% รองลงมาคือ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 18.00%, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 17.37% และจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 16.59% 

 

ส่วนที่ไม่ประทับใจที่สุดคือ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถึง 57.20% และคณะรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จักหรือโลกลืมคือ ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 11.12%

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories